Kraamverzorgende

In het ziekenhuis bevallen

ziekenhuisbevalling
 • Kun je kiezen voor bevallen in het ziekenhuis.
 • Wanneer is er sprake van een medische indicatie.
 • Wat zijn de voor- en nadelen van een bevalling in het ziekenhuis.

Kunt u kiezen waar u wilt bevallen?

Het grootste deel van de zwangere vrouwen kan en mag zelf beslissen waar ze wilt bevallen. Vrouwen die tijdens de zwangerschap en de bevalling een grotere kans hebben op complicaties, hebben helaas meestal geen keuze. Vaak worden zij tijdens de zwangerschap begeleid door een gynaecoloog en bevallen ze op medische indicatie in het ziekenhuis. Sommige vrouwen worden tijdens hun zwangerschap overgedragen van de verloskundige naar een gynaecoloog door mogelijk een medische indicatie.

Heeft u een medische indicatie? Sinds de jaren zestig bestaat er een lijst met medische indicaties voor specialistische behandeling tijdens zwangerschap en baring. In 1983 is deze lijst herzien.

Er zijn verschillende soorten medische indicaties te onderscheiden. Bij sommige kan uw eigen huisarts of verloskundige na overleg met de specialist de verdere begeleiding van uw zwangerschap en baring doen. Bij andere indicaties begeleidt de gynaecoloog u verder en vindt de bevalling in het ziekenhuis plaats.

Wanneer is er sprake van een medische indicatie:

1. Bij bepaalde ziekten Een ziekte kan uw zwangerschap compliceren, het kan ook dat de zwangerschap een negatieve invloed heeft op de ziekte of aandoening. Bij de volgende ziekten wordt de gynaecoloog tijdens de zwangerschap geraadpleegd:

 • epilepsie met of zonder medicatie
 • hartziekten
 • longziekten
 • nierziekten
 • suikerziekte
 • systeemziekte
 • schildklieraandoening
 • nog een aantal andere ziekten

2. Als er problemen waren tijdens eerdere zwangerschappen

 • te hoge bloeddruk met opname in het ziekenhuis
 • meer dan twee keer een miskraam gehad
 • te vroeg loslaten van de placenta (solutio placentae)
 • uw vorige kindje is dood geboren
 • na een eerdere bevalling heeft u meer dan één liter bloed verloren
 • de moederkoek (placenta) moest na de geboorte operatief worden verwijderd

3. Overige redenen

 • u bent zwanger terwijl er nog een spiraaltje in de baarmoeder aanwezig is
 • uw moeder heeft DES gebruikt toen ze zwanger was van u
 • problemen die tijdens de zwangerschap of bevalling ontstaan, die een medische indicatie geven en specialistische hulp nodig hebben

4. Als er aandoeningen ontstaan tijdens deze zwangerschap

Geplande keizersnede.
 • bloedverlies
 • te hoge bloeddruk
 • niet goed of teveel groeien van de baby
 • vruchtwaterverlies voor de uitgerekende datum
 • een afwijkende ligging van de baby rond de uitgerekende datum
 • onregelmatige hartactie van de baby
 • HIV- infectie
 • zwangerschapssuiker
 • en andere aandoeningen

5. Bij problemen tijdens de bevalling

 • het niet op gang komen van de weeën na langdurig gebroken vliezen
 • een niet-vorderende ontsluiting
 • een niet-vorderende uitdrijving
 • veel bloedverlies tijdens de bevalling
 • groen vruchtwater • behoefte aan pijnbestrijding
 • het achterblijven van (een deel van) de nageboorte

Wat zijn de voor- en nadelen van een ziekenhuisbevalling?

Voordelen van een ziekenhuisbevalling

 • bij problemen is specialistische hulp snel ter plaatse
 • In het ziekenhuis is het gemakkelijker om sterke pijnbestrijding toegediend te krijgen. Dit kan van belang zijn als u uitgeput raakt en het moeilijker wordt de weeën op te vangen
 • ook voor de baby is bij nood specialistische hulp snel aanwezig
 • door een ziekenhuisbevalling wordt uw thuissituatie ontlast

Nadelen van een ziekenhuisbevalling

 • in een ziekenhuis wordt het natuurlijk beloop korter afgewacht en wordt sneller ingegrepen. Zo zal er sneller ingeknipt worden, terwijl een scheurtje meestal makkelijker en met minder pijn geneest. Een afwachtende houding draagt bij aan minder bloedverlies tijdens en na de bevalling
 • in een ziekenhuis wordt vaker gebruik gemaakt van medicatie, bijvoorbeeld om de weeën te stimuleren of om de pijn wat te verzachten
 • douchen, in bad gaan, de houding aannemen waar en hoe u maar wilt, is thuis gemakkelijker
 • in een ziekenhuis heeft u minder privacy dan thuis
 • door de wisselende diensten kan u tijdens uw opname en bevalling met verschillende mensen te maken krijgen. Juist tijdens een intieme gebeurtenis als de bevalling wordt dit vaak niet als plezierig ervaren

Liever thuis of in een kraamhotel? Lees hier meer!

2 Reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: